Afasie

Na een beroerte of ander hersenletsel, kan er sprake zijn van afasie en/of spraakapraxie. Hierdoor kan iemand woordvindingsproblemen hebben of de taal niet goed meer begrijpen en niet meer goed spreken. Dit kan leiden tot problemen in de alledaagse communicatie met partner, kinderen, collega’s etc. Bij logopedie kunt u oefeningen doen voor de verbetering van taalbegrip, woordvinding, spraak en zinsbouw. Daarnaast wordt meestal, in overleg met de persoon met afasie/spraakapraxie, bekeken of er alternatieve communicatievormen kunnen worden ingezet om de communicatie van alledag te ondersteunen en verbeteren.