Logopedisten

Martha Helmerhorst

Martha Helmerhorst studeerde aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Zij heeft in haar werk als logopedist veel ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling van kinderen met problemen in de spraak (fonologische en fonetische articulatiestoornis) en zij werkt volgens de therapie van Hodson en Paden. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in de behandeling van problemen in de mondmotoriek (OMFT). Zij is gecertificeerd Haenenlogopedist en behandelt niet-sprekende jonge kinderen. Martha is gekwalificeerd Parkinsonbehandelaar en aangesloten bij ParkinsonNet.

Martha behandelt in de praktijk met name kinderen en volwassenen met problemen rond spraak en afwijkende mondgewoonten (OMFT), mensen met Parkinson en niet-sprekende zeer jonge kinderen en behandelt zij mensen die stotteren..

Momenteel werkt zij, naast in onze praktijk, ook als logopedist bij Amstelring.

Isa Thie

Isa Thie studeerde aan de Hogeschool Windesheim. Voordat zij de praktijk startte, heeft zij gewerkt in een ziekenhuis en in diverse verpleeghuizen. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan met de behandeling van mensen met spraak, taal- en slikproblemen a.g.v. Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Zij is geregistreerd afasietherapeut. Nu werkt zij al jaren als all-round logopedist en heeft zich gespecialiseerd in het werken met kinderen met een  taalachterstand-of stoornis (TOS), al dan niet in combinatie met meertaligheid. Zij werkt regelmatig met jonge kinderen die nog niet spreken en waarbij een vermoeden is van autisme. Isa heeft veel ervaring met de behandeling van spraakproblemen (fonologische spraakproblemen), stemproblemen en stotteren.

Isa behandelt in de praktijk met name kinderen met een taalontwikkelingsachterstand-of stoornis en/of problemen met de spraak. Daarnaast volwassenen met afasie, spraakapraxie, dysartrie of slikproblemen a.g.v. een beroerte, en mensen met stemproblemen en stotteren.

Momenteel werkt zij full-time in onze praktijk.