Stotteren

SLS

Stotteren is spraak die gekenmerkt wordt door veel voorkomende herhalingen of verlengingen van klanken, lettergrepen of woorden. Er kunnen ook veel pauzes en aarzelingen zijn. De verschijnselen komen veelvuldig en langdurig (langer dan 3 maanden) voor en zijn zo ernstig dat het de vloeiendheid van het spreken duidelijk verstoort. Naast wat duidelijk hoorbaar en vaak zichtbaar is bij stotteren, kan de persoon die stottert lijden aan spreekangst, minderwaardigheidsgevoelens en kan woorden en spreeksituaties gaan vermijden. Het is een voor de persoon ernstige aandoening en hulp van de logopedist is altijd vereist. De logopedist zal eerst in kaart brengen wat thuis zelf gedaan kan worden aan vermindering van de spanning (indirecte therapie) en eventueel overgaan tot directe behandeling van vermindering van de spanning en/of oraal-motorische training.

Maakt u zich als ouder of als zorgverlener bezorgd dat uw kind begint te stotteren, dan kunt u de Screeningslijst voor Stotteren (SLS, zie link hierboven) invullen, dan weet u direct of u een logopedist moet raadplegen.