Taalontwikkeling

Soms blijft  een kind achter in de taalontwikkeling in vergelijking met leeftijdgenootjes. Een kind spreekt opvallend minder dan leeftijdgenootjes. Het kind kan in onvolledige, kromme zinnen spreken en spreekt vaak minder goed verstaanbaar.  Soms begrijpt het kind niet het kind niet goed wat er gezegd wordt.  gde spraak- of taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis. Dit is ongunstig voor de algehele ontwikkeling van het kind. Het kind kan hierdoor gedragsproblemen ontwikkelen en wordt soms opstandig en driftig als het niet goed wordt begrepen.  De logopedist doet door middel van testen onderzoek  naar het taal- en spraakniveau van het kind. Soms adviseert zij verder onderzoek bij de KNO-arts of het Audiologisch Centrum. De behandeling zal gericht zijn op het trainen van taalbegrip en woord- en zinsontwikkeling en luister- en beurtgedrag. De logopedist betrekt de ouders zoveel mogelijk bij de behandeling.